Rondellhundsfabriken

MinStoraDag är en insamlingsstiftelse som hjälper barn och unga med svåra sjukdomar att förverkliga sina önskedrömmar. Varje år insjuknar hundratals barn i Sverige i sjukdomar med en svår livspåverkande, inte sällan livshotande, diagnos. Barnens vardag är ofta tung med omfattande behandlingar, sjukhusvistelser och utanförskap, en vardag som många inte ser. Här finns MinStoraDag för att uppfylla drömmar som gör skillnad för barn och unga som kämpar i en vardag med mediciner och behandlingar. I arbetet samarbetar MinStoraDag med samtliga Universitetssjukhus och barn- och ungdomskliniker i landet.

Wishes make life better for kids with life-threatening medical conditions. This simple, but powerful belief drives Make-A-Wish. Tens of thousands of volunteers, donors and supporters advance the Make-A-Wish® vision to grant the wish of every child 

Fundraising at Görvelndagen

Fundraising at Stockholmhundmässa

Fundraising at 1000 meter konst Huddinge

Fundraising UK

Charities we proudly support

Copyright ® 2007 Rondellhund.com